Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Foto van twee dansende mensen

Augustus 2021

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Wat te doen met collectieve promotie?

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten vertegenwoordigt 155 Nederlandse podiumkunstproducenten. De meerderheid daarvan wordt door de overheid gefinancierd. (Collectieve) promotie behoort niet tot de kerntaken van deze branchevereniging. Wel vertegenwoordigt de NAPK haar leden aan diverse tafels rondom dit thema. Ook trekt de NAPK hierin op met andere brancheverengingen.

Om de belangen van haar leden nog beter te kunnen vertegenwoordigen, vroeg de NAPK Blueyard om een verkenning met een centrale vraag voor de NAPK-leden: hoe kan collectieve promotie en kennisdeling effectief worden ingezet voor het gesubsidieerde aanbod? En hoe kan de NAPK op basis daarvan slim positie kiezen?

Blueyard onderzocht deze vraag middels interviews, een enquête en een (digitale) werksessie. Het resultaat was een adviesrapport met meerdere aanbevelingen die de NAPK helpen om haar koers verder te bepalen.

Het rapport is te vinden op SPOTS, het communicatieplatform van de NAPK (alleen toegankelijk voor NAPK-leden).

Meer projecten