Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum (Foto: Wikimedia Commons)

2015

Het Scheepvaartmuseum

Concepten voor Tentoonstellingen

Blueyard ontwikkelde voor Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam verschillende concepten voor tentoonstellingen. Bovendien adviseerden we over de fondsenwerving. We spraken met directie en inhoudelijke medewerkers. Op basis van hun input konden wij acht aansprekende concepten presenteren. We koppelden daarbij de historische scheepvaartcollectie collectie aan actuele uitdagingen en kansen.

Voor elk voorgesteld tentoonstellingsconcept maakten we een realistisch plan voor de fondsenwerving. Blueyard combineert conceptontwikkeling vrijwel altijd met een advies over de fondsenwerving. Dus geen loze ideeën bij Blueyard, maar meteen ook de financieringsstrategie erbij.

Meer projecten