Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum (Foto: Wikimedia Commons)

2015

Het Scheepvaartmuseum

Concepten voor Tentoonstellingen

Blueyard ontwikkelde voor Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam verschillende concepten voor tentoonstellingen. Bovendien adviseerden we over de fondsenwerving. We spraken met directie en inhoudelijke medewerkers. Op basis van hun input konden wij acht aansprekende concepten presenteren. We koppelden daarbij de historische scheepvaartcollectie collectie aan actuele uitdagingen en kansen.

Voor elk voorgesteld tentoonstellingsconcept maakten we een realistisch plan voor de fondsenwerving. Blueyard combineert conceptontwikkeling vrijwel altijd met een advies over de fondsenwerving. Dus geen loze ideeën bij Blueyard, maar meteen ook de financieringsstrategie erbij.

Meer projecten

Voor de omroepvereniging VPRO was Blueyard-adviseur Karin Sommerer ruim zeven maanden interim-manager van de 20-koppige afdeling Marketing & Creatief Bureau. Als onderdeel van Publiek & Marketing zorgt deze afdeling voor het optimaliseren van het bereik en de impact van de VPRO-programma’s.

Het team had een roerige periode achter de rug; middels gesprekken over prioriteiten, rol, verantwoordelijkheid en houding werd de rust hersteld. Het stellen van heldere prioriteiten bracht daarnaast vernieuwde slagkracht.

Ook zette Karin samen met het team een volgende stap in een re-organisatie: door processen en een ieders aandeel daarin helder in beeld te brengen, optimaliseerde zij de samenwerking onderling en met andere afdelingen. Hierdoor steeg het werkplezier en de efficiency.

 

Peppered is een Nederlands web- en marketingplatform voor de culturele sector. Zeer succesvol in Nederland en België en actief in o.a. Groot-Brittannië. Zij vroegen ons de Duitse markt te verkennen.

Blueyard, met goede contacten in het Duitse culturele veld, deed onderzoek naar kansen en bedreigingen en gaf advies over ons buurland – dat, hoewel zo dichtbij, toch wezenlijk anders is dan Nederland.