Dordrechts Museum

Foto: Dordrechts Museum

2016

Dordrechts Museum

Concept Huis van Gijn

Blueyard maakte het concept en het bidbook voor de herinrichting van het museum Huis van Gijn. Het publiek ging daarin vrij letterlijk op bezoek bij de heer Van Gijn. Maar wel in het jaar 1907. Van kelder tot kap stond de tijd stil rond het begin van de vorige eeuw. Het bidbook vormde de basis voor fondsenwerving.

Meer projecten