Monitor presentatie voor de Minister

2016 tot heden

KVB

Boekenmarkt Monitor

Als onderdeel voor het kennis- en innovatieprogramma voor het boekenvak heeft Blueyard een monitor ontwikkeld voor de keten: auteurs, uitgevers, boekverkopers en lezers. Daarvoor zijn kernindicatoren ontwikkeld die op basis van bestaande bronnen zijn ingevuld. Blueyard verbond voor het eerst databronnen en maakte het daarmee inzichtelijk hoe de keten functioneert. De eerste monitor werd gelanceerd in eind 2016 op de Frankfurter Buchmesse in het bijzijn van de Minister van OCW. Sindsdien is de boekenmarkt kwantitatief een van de best in beeld gebrachte culturele sectoren. Inzichten uit de monitor worden breed en nationaal in de culturele sector gebruikt.

Meer projecten