Lezen jongeren straks nog echte  boeken?

2016 tot heden

KVB

Ontwikkeling ‘Boekenmarkt Monitor’

Als onderdeel voor het kennis- en innovatieprogramma voor het boekenvak heeft Blueyard een monitor ontwikkeld voor de ‘boekenketen’ van auteurs, uitgevers, boekverkopers en lezers. Voor deze monitor zijn ‘kernindicatoren’ ontwikkeld die op basis van bestaande bronnen zijn ingevuld. Blueyard verbond voor het eerst databronnen en maakte het daarmee inzichtelijk hoe de keten functioneert.

De eerste monitor werd gelanceerd in eind 2016 op de Frankfurter Buchmesse in het bijzijn van de Minister van OCW. Sindsdien is de boekenmarkt kwantitatief een van de best in beeld gebrachte culturele sectoren. Inzichten uit de monitor worden breed en nationaal in de culturele sector gebruikt.

Meer projecten