Bibliotheek Hoogeveen

Foto: Diana Hoilu Fradique

Oktober 2022 - maart 2023

Bibliotheek Hoogeveen

Bibliotheek in buitenschoolse opvang?

Wat is er nodig om als Bibliotheek naschoolse activiteiten voor kinderen op de buitenschoolse opvang aan te bieden? Bibliotheek Hoogeveen vroeg Blueyard om een samenwerking tussen de Bibliotheek en buitenschoolse-opvangorganisaties in kaart te brengen. Die samenwerking is bedoeld om met cultuur een verrijkende, leerzame en leuke invulling te geven aan de buitenschoolse opvang.

Blueyard verkende de praktische en financiële mogelijkheden, daartoe organiseerden we een pilot met twee groepen kinderen van 7 tot 12 jaar. We spraken met betrokkenen en voerden een kleine benchmark uit onder vergelijkbare samenwerkingsverbanden. Vervolgens konden we een businesscase maken. Ook keek Blueyard naar nieuwe kansen vanwege de herziening van het financieringsstelsel voor kinderopvang in 2025.

De verkenning maakte duidelijk hoe de ideale samenwerking tussen buitenschoolse opvang en een bibliotheek georganiseerd kan worden. De pilot zorgde voor aanknopingspunten en enthousiasme onder ouders, deelnemende kinderen en betrokkenen bij de organisatie.

Over de businesscase

De opgestelde businesscase maakt duidelijk dat de kosten voor de aanvullende activiteiten te hoog uitvallen om marktconform te zijn, of om via kinderopvangtoeslag vergoed te worden. De stelselwijziging in 2025 zal daaraan niets veranderen. Als daarentegen de samenwerking verder gaat en er op organisatorisch vlak meer synergie en efficiency gevonden wordt, dan komt een positieve businesscase in beeld. De bibliotheek Hoogeveen gaat met de BSO-projectpartner kijken naar een vervolg op onze verkenning.

Deze opdracht kwam voort uit de Drentse Innovatieagenda.

Meer projecten