Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

dance-996627_1280

2021/2022

Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten

Analyse coronasteun NAPK

Hoe en in welke mate is de coronasteun van de Rijksoverheid terechtgekomen bij de leden van de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK)? In opdracht van de NAPK – de branchevereniging van muziek-, dans-, en theatergezelschappen – voerde Blueyard in het voorjaar van 2021 een analyse uit naar die vraag. Binnen de opdracht stelden we een prognose op voor de middellange termijn. Daarnaast onderzochten we in hoeverre een zogenaamd ‘trickle-down effect’ had plaatsgevonden. Daaronder verstaan we het doorsijpelen van de overheidssteun naar freelancers die voor de NAPK-leden werken.

Het inkomstenverlies als gevolg van corona is voor een groot deel gecompenseerd door de overheidssteun, zo kwam uit de analyse naar voren. Ook bleek dat het overgrote merendeel van de NAPK-leden had voldaan aan de opgestelde richtlijnen voor de trickle-down.

In seizoen 2021/2022 blijft Blueyard de situatie monitoren en analyseren. We adviseren de NAPK daarnaast over het mogelijk bijstellen van prestatie- en eigen inkomsteneisen ten aanzien van de subsidiënten.

LEDEN | EXPERTISE

Meer projecten