Gemeente Hardenberg

Theater de Voorveghter in Hardenberg

2020

Gemeente Hardenberg

Advies theatervoorziening

De gemeente Hardenberg vroeg Blueyard een advies uit te brengen over de ontwikkeling van een toekomstbestendige theatervoorziening. De opdracht omvatte twee onderdelen. Allereerst is er theater De Voorveghter in Hardenberg zelf, waaraan onderhoud noodzakelijk is. De zaal heeft minder dan 500 stoelen. Blueyard werd gevraagd te analyseren of het logisch en rendabel is om het theater te vernieuwen en een grotere capaciteit te geven.

Vervolgens moeten we die vraag in het licht zien van het feit dat Hardenberg een herindelingsgemeente is, met meer dan 25 kernen. Een aantal van die kernen heeft zelf ook culturele voorzieningen. Hoe kunnen die in één beweging versterkt worden en hoe neemt het maatschappelijk rendement toe? Om antwoord te kunnen geven, voerde Blueyard gesprekken met vertegenwoordigers van kunst en cultuur, het bedrijfsleven, stadsontwikkeling, toerisme, de kerken, onderwijs en amateurkunst. We benchmarkten Hardenberg aan soortgelijke situaties en schetsten verschillende scenario’s. Op verzoek van het college van die gemeente vertaalden we die scenario’s naar aanbevelingen. Het college beraadt zich daarnaast op een vervolgopdracht. Daarin wordt de samenwerking met andere culturele partijen binnen de gemeente nader verkend.

Hardenberg als voorbeeld

De gemeente Hardenberg is een voorbeeld van een ontwikkeling die we ook elders in het land zien: herindelingsgemeentes, met een hoofdkern en kleinere kernen eromheen, die zich opnieuw moeten verhouden tot de grotere stedelijke gebieden. Welk aanbod halen ze binnen de (veelal ruime) gemeentegrenzen? Hoe doen ze dat? Voor welke programmering wordt uitgeweken naar de dichtstbijzijnde grote stad?

Meer projecten