Gemeente Hardenberg

Theater de Voorveghter in Hardenberg

2020

Gemeente Hardenberg

Advies toekomstbestendige theatervoorziening

De gemeente Hardenberg vroeg Blueyard een advies uit te brengen over de ontwikkeling van een toekomstbestendige theatervoorziening. De opdracht omvatte twee onderdelen. Allereerst is er theater De Voorveghter in Hardenberg zelf, waaraan onderhoud noodzakelijk is. De zaal heeft minder dan 500 stoelen. Blueyard werd gevraagd te analyseren of het logisch en rendabel is om het theater te vernieuwen en een grotere capaciteit te geven.

Vervolgens moeten we die vraag in het licht zien van het feit dat Hardenberg een herindelingsgemeente is, met meer dan 25 kernen. Een aantal van die kernen heeft zelf ook culturele voorzieningen. Hoe kunnen die in één beweging versterkt worden en hoe neemt het maatschappelijk rendement toe? Om antwoord te kunnen geven, voerde Blueyard gesprekken met vertegenwoordigers van kunst en cultuur, het bedrijfsleven, stadsontwikkeling, toerisme, de kerken, onderwijs en amateurkunst. We benchmarkten Hardenberg aan soortgelijke situaties en schetsten verschillende scenario’s. Op verzoek van het college van die gemeente vertaalden we die scenario’s naar aanbevelingen. Het college beraadt zich daarnaast op een vervolgopdracht. Daarin wordt de samenwerking met andere culturele partijen binnen de gemeente nader verkend.

De gemeente Hardenberg is een voorbeeld van een ontwikkeling die we ook elders in het land zien: herindelingsgemeentes, met een hoofdkern en kleinere kernen eromheen, die zich opnieuw moeten verhouden tot de grotere stedelijke gebieden. Welk aanbod halen ze binnen de (veelal ruime) gemeentegrenzen? Hoe doen ze dat? Voor welke programmering wordt uitgeweken naar de dichtstbijzijnde grote stad?

Meer projecten

Er gaapt een kloof tussen de culturele instellingen in Amsterdam Zuidoost en hun (potentiële) financiers. Beide weten elkaar niet goed genoeg te vinden. Dat leidt ertoe dat de instellingen hun waarde, kracht en eigenheid onvoldoende verzilveren. Het Stadsdeel onderkende dat gegeven en vroeg Blueyard om ondersteuning.

Gedurende een diepgaand traject verkennen we hoe de uiteenlopende organisaties ervoor staan, begeleiden we hun – al dan niet meerjarige – aanvraagprocedures en brengen we hen in contact met de fondsen. Daartoe organiseerden we onder meer een webinar. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds verleenden hun medewerking. Met gebruikmaking van de evaluatie van dat webinar organiseren we binnenkort een tweede editie. De verwachting is dat meer fondsen en meer culturele instellingen daarbij zullen aansluiten. Daarnaast …

Voor Museum Hindeloopen ontwikkelden Mirjam Blott en Geert Boogaard een toekomstvisie. Deze toekomstvisie vormt de basis voor een ingrijpende vernieuwing van zowel het museumgebouw als de presentatie. Belangrijk element in de toekomstvisie is een actievere verbinding met het erfgoed en de cultuurhistorie van het stadje zelf. Bezoekers aan Hindeloopen beginnen straks hun kennismaking met het unieke stadje in het Museum Hindeloopen. Niet voor niets luidt nu de missie voor het nieuwe museum: “Wij openen Hindeloopen”.

Voor onze opdracht dompelden Mirjam en Geert zich onder in de cultuur en geschiedenis van het stadje in Súdwest-Fryslân. Ze spraken met vele ‘Hylpers’. En zo konden we ontdekken wat eigenlijk de grootste schat is van het museum: dat is Hindeloopen zélf! De cultuur en geschiedenis van Hindeloopen is werkelijk uniek …