Frans Hals Museum

Topstuk Frans Hals Museum: Feestmaal van de officieren van de St. Jorisschutterij

September 2019 - juni 2021

Frans Hals Museum

Interim-directie Frans Hals Museum

Blueyard senior Margot Gerené vervulde van september 2019 tot juni 2021 de functie van interim-zakelijk directeur bij het Frans Hals Museum. Het Haarlemse museum kampte met een opeenstapeling van uitdagingen: de zakelijk directeur ging met zwangerschapsverlof, het museum ontving te weinig gemeentelijke subsidie voor een sluitende exploitatie en in maart 2020 meldde ook corona zich.

Inspringen

Het Frans Hals Museum vroeg Margot Gerené om in te springen en de functie van zakelijk directeur waar te nemen. In die rol ontwikkelde Margot o.a. toekomstscenario’s en een plan voor de toekomstige exploitatie. Ook voerde zij overleg met de gemeente voor extra subsidie en een herziening van de meerjaren-onderhoudsplannen en nam maatregelen in verband met corona.

Tegelijkertijd begeleidde Margot de werving en selectie van een nieuwe zakelijk directeur, toen bleek dat de huidige directeur na haar zwangerschap niet zou terugkeren vanwege een nieuwe baan.

Margot over haar periode bij het Frans Hals Museum: “Natuurlijk was dit een uitzonderlijk zware periode voor de het museum en zijn medewerkers – net als bij alle cultuurinstellingen – maar ik was blij verrast door de energie en vindingrijkheid van het team. Samen hebben we ondanks corona, deze periode kunnen benutten om ‘het schip’ klaar te maken voor nieuwe tochten; nieuwe avonturen. En dat geeft toch energie!’

Klaar voor de toekomst

Na deze intensieve periode is het Frans Hals Museum klaar voor het nemen van de volgende, noodzakelijke ontwikkelstappen. En dat moet lukken: want er is een doorgerekend plan voor een gezonde toekomst. Alles ligt klaar zodat de gemeente nu kan doorpakken.

Blueyard wenst de nieuwe directie alle succes!

LEDEN | EXPERTISE

Meer projecten