Stichting IJsselbiënnale

IJsselbiënnale

2020

Stichting IJsselbiënnale

Fondsenwerving Editie 2020

In opdracht van Stichting IJsselbiënnale voerde Blueyard een uitgebreid fondsenwervingstraject uit. De IJsselbiënnale is een internationale kunstroute. Voor de komende editie maken 26 kunstenaars uit binnen- en buitenland een ruimtelijk kunstwerk voor een speciaal geselecteerde locatie in de IJsselvallei. Naast de buitententoonstelling biedt de IJsselbiënnale een zomerlang een gevarieerd activiteitenprogramma. Vanwege de coronacrisis is de biënnale verplaatst van de zomer van 2020 naar de zomer van 2021.

Om de mogelijkheden voor fondsenwerving beter in kaart te brengen, voerde Blueyard een impactanalyse uit. Daarmee werd het palet van subsidies waarvoor de stichting in aanmerking komt verbreed. Daarnaast zette Blueyard een sponsorwervings- en bezoekerswervingstraject in gang, in samenwerking met bureau ANNA.K.

Klik hier voor meer informatie over de IJsselbiënnale.

LEDEN | EXPERTISE

Meer projecten

Er gaapt een kloof tussen de culturele instellingen in Amsterdam Zuidoost en hun (potentiële) financiers. Beide weten elkaar niet goed genoeg te vinden. Dat leidt ertoe dat de instellingen hun waarde, kracht en eigenheid onvoldoende verzilveren. Het Stadsdeel onderkende dat gegeven en vroeg Blueyard om ondersteuning.

Gedurende een diepgaand traject verkennen we hoe de uiteenlopende organisaties ervoor staan, begeleiden we hun – al dan niet meerjarige – aanvraagprocedures en brengen we hen in contact met de fondsen. Daartoe organiseerden we onder meer een webinar. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds verleenden hun medewerking. Met gebruikmaking van de evaluatie van dat webinar organiseren we binnenkort een tweede editie. De verwachting is dat meer fondsen en meer culturele instellingen daarbij zullen aansluiten. Daarnaast …

Voor Museum Hindeloopen ontwikkelden Mirjam Blott en Geert Boogaard een toekomstvisie. Deze toekomstvisie vormt de basis voor een ingrijpende vernieuwing van zowel het museumgebouw als de presentatie. Belangrijk element in de toekomstvisie is een actievere verbinding met het erfgoed en de cultuurhistorie van het stadje zelf. Bezoekers aan Hindeloopen beginnen straks hun kennismaking met het unieke stadje in het Museum Hindeloopen. Niet voor niets luidt nu de missie voor het nieuwe museum: “Wij openen Hindeloopen”.

Voor onze opdracht dompelden Mirjam en Geert zich onder in de cultuur en geschiedenis van het stadje in Súdwest-Fryslân. Ze spraken met vele ‘Hylpers’. En zo konden we ontdekken wat eigenlijk de grootste schat is van het museum: dat is Hindeloopen zélf! De cultuur en geschiedenis van Hindeloopen is werkelijk uniek …