Zoeken

Onlangs presenteerde Geert Boogaard in het Nijmeegse film- en debatcentrum LUX het Blueyard-rapport ‘De Staat van Cultuur in Nijmegen‘. In het op punten kritische rapport geeft Blueyard aan hoe (in de ogen van een buitenstaander) Nijmegen er in cultureel opzicht voorstaat.

In het bijzijn van cultuurwethouder Noël Vergunst en zo’n 250 belangstellenden lichtte Geert Boogaard het rapport toe. Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat een overheid zich ook met cultuurbeleid richt op haar kerntaak: het genereren van welzijn en welvaart voor de burgers. “Bij cultuurbeleid gaat het om de betekenissen die kunst en cultuur voor de stad kunnen hebben. Anders gezegd: het gaat om de betekenissen van kunst en cultuur voor welzijn en welvaart van de inwoners.” 

Geert Boogaard schetste ook hoe de gemeente Nijmegen die betekenissen veel …

Op 27 maart presenteerde KVB Boekwerk drie onderzoeken over de impact van het boek. Blueyard mocht één van de drie onderzoeken uitvoeren.

Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, nam in boekhandel Donner in Rotterdam het eerste exemplaar in ontvangst.  „De rapporten komen op een goed moment”, zegt Van Engelshoven, die dit voorjaar een brief wil sturen over het cultuurstelsel. Volgens haar bevestigen de uitkomsten dat het boek een positieve impact heeft op burgerschapsvaardigheden en empathisch vermogen, maar vooral ook het belang van fysieke boekhandels in steden. „Ik hoop dat veel steden en gemeenten dat zien, en ik zal ze daar ook zeker op wijzen.”

Lees hier over het Blueyard-onderzoek

De impact van het boek is een analyse van de impact van lezen op de mens en de maatschappij. Deze analyse werd door Blueyard uitgevoerd in opdracht van KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector.

Samen met twee andere onderzoeken vormt deze analyse het antwoord op de vraag van KVB Boekwerk naar de impact van het boek. SEO economisch onderzoek deed onderzoek naar de economische impact: over de bijdrage van het maken, produceren en verkopen van boeken aan de Nederlandse economie. Lysias Advies deed onderzoek naar de maatschappelijke impact: over de bijdrage van boekwinkels aan de leefbaarheid van buurt of wijk. De analyse van de impact van lezen op de mens en de maatschappij werd uitgevoerd door Blueyard.

Hier vind je De impact van …

Arnhem, 13 februari 2019 – Blueyard presenteerde onlangs haar analyse van de sector beeldende kunst en vormgeving in Arnhem en Gelderland. In een goed gevuld auditorium van het Arnhemse cultuurhuis Rozet, en in aanwezigheid van Arnhemse wethouder Hans de Vroome en Gelderse gedeputeerde Josan Meijers, werd het rapport ‘Beeld van de Kunst‘ door Margot Gerené van Blueyard toegelicht. Blueyard ziet de nodige potentie voor beeldende kunst en vormgeving in de regio, maar is kritisch over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren: beeldende kunst zakt naar de achtergrond in Arnhem en de provincie. Zo is er voor oude en nieuwe talenten te weinig zichtbaar podium. In het atelierbeleid wordt nog te weinig gestuurd op kwaliteit. De gezamenlijke marketing biedt nog veel kansen op verbetering. Ook …

Voor de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem onderzochten we in 2018 de staat van de beeldende-kunstsector in deze regio. We voerden vele gesprekken en deden ook een stevig bronnenonderzoek. Vervolgens maakten we een analyse van de sector. Hoe staat de sector erbij? Wat valt ons op? Tegelijkertijd onderzochten we hoe juist hier de beeldende-kunstsector versterkt kan worden zodat zij meer betekenis krijgt voor stad en provincie. We stelden een advies voor toekomstig beleid op. En daarbij voegden we een serie van creatieve en concrete adviezen die meteen ook uitgevoerd kunnen worden.

Hier vind je onze sectoranalyse van de Beeldende kunst en vormgeving in Arnhem Gelderland.

Bij het onderzoek horen drie bijlagen.

Bijlage Sectoranalyse Cijfers, Kaarten en Indicaties Bijlage Trends en Ontwikkelingen Visie …

Blueyard-oprichter Geert Boogaard heeft een heldere kijk op cultuurbeleid ontwikkeld. En daar was alle aanleiding voor. Politici kunnen namelijk maar zelden goed formuleren waarom zij (als overheid) kunst en cultuur willen ondersteunen. En dat onvermogen heeft alles te maken met het feit dat, zodra het om kunst en cultuur gaat, politici vergeten wat de kerntaak van een overheid is: het genereren van welzijn en welvaart voor de burgers.

Met deze nieuwe visie op cultuurbeleid scheppen we vooral duidelijkheid over ‘waarom een overheid wil investeren in cultuur’. We maakten een handzaam model dat vrijwel iedereen meteen begrijpt. En het aardige is dat dit model de overheid en de cultuursector dichter bij elkaar brengt: er is meer begrip over en weer. Lees hier de nieuwe visie op cultuurbeleid. Of bekijk …

Het Prinses Christina Concours, het grootste landelijke muziekconcours (klassiek, jazz, compositie) voor 12 tot 19-jarigen, geeft een veranderopdracht aan Blueyard-adviseur Gabriël Oostvogel, gecombineerd met een interim-managementfunctie. Het PCC staat voor enkele belangrijke keuzes, ook genoodzaakt door de ingewikkelde financieringsstructuur. De opdracht is om gedurende de afwezigheid van de directeur door ziekte, te opereren als interim-manager en een heldere koers uit te zetten en de organisatie daarop aan te passen. Blueyard heeft Thijs Vink (ChangeKitchen), gespecialiseerd in veranderprocessen, bij de opdracht betrokken.

New Dutch Connections, de organisatie van acteur Bright Richards, bevordert maatschappelijke en culturele participatie van vluchtelingen in Nederland. Met professionele theaterproducties en met empower- en employmenttrainingen.

Blueyard nam een aantal maanden de zakelijke leiding waar. We hielpen NDC in een overgangsfase en coördineerde de fondsenwerving, waaronder drie grote Europese subsidie-call’s en bijbehorende co-financiering.

Blueyard is verhuisd! De Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam is onze nieuwe duiventil. In deze voormalige schuilkerk in het hart van de stad zitten we letterlijk dicht op cultuur en creativiteit.

Behalve kantoorruimte beschikken we ook over de mogelijkheid om in de verschillende zalen in het pand werksessies, meet-ups en andere activiteiten te organiseren. We kunnen dus heel gastvrij zijn en zijn goed bereikbaar!

De Rode Hoed is onderdeel van Amerpodia, waar ook De Nieuwe Liefde, Felix Meritis en het Compagnietheater deel van uitmaken. Blueyard werkt al enige tijd samen met Amerpodia en het moederbedrijf Amerborgh aan uiteenlopende culturele projecten.

We zien uit naar je bezoek!

De leden van Blueyard

14 december 2018 – We zijn blij. ‘Ons’ Feest aan Zee heeft het afgelopen jaar in totaal 4,7 miljoen bezoekers getrokken. Daarmee overtrof het themajaar rond de viering van 200 jaar Scheveningen als badplaats ruimschoots alle publieksdoelstellingen.

Blueyard ontwikkelde het concept voor dit themajaar voor de gemeente Den Haag. Ook waren we kwartiermaker voor de uitvoerende organisatie. We namen de wens van Den Haag, om zich als ‘Stad aan Zee’ te profileren, als uitgangspunt. Het ‘… aan Zee’ kwam in veel varianten terug: Historie aan Zee, Cultuur aan Zee, Sport aan Zee, Kinderen aan Zee, Gastvrij aan Zee en niet te vergeten: Toekomst aan Zee.

Waar we vooral blij mee zijn is met de ontstane samenwerking en de te verwachten spin-off. Nu al zijn partners bezig de …