Zoeken

Diensten /

Impact management

Training Impact management Wil je weten of je activiteiten echt verschil maken? Wil je je impact meten en in beeld brengen? Dan is deze training zeker de moeite waard.

Impact een modewoord? Jazeker, en terecht. Want denken over impact helpt je om succesvoller te zijn; om te weten of je de goede dingen doet. Impact is geen magie. Het helpt je om zo effectief mogelijk te zijn: impact kun je maken. Met deze training maak je kennis met impactmanagement en leer je het toepassen op je eigen praktijk. 

Hoe werkt het?

In deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

waarom hebben we het over impact en wat is het?; theory of change, impactladder en veranderlogica; doelrealisatie; het maken van een impactplan; het organiseren van monitoring en evaluatie; onderzoek en verslaglegging. Voor …

29 juli 2019 – Het Fonds Podiumkunsten heeft zowel het Wilminktheater als het Muziekcentrum Enschede binnen de Subsidieregeling Reguliere Programmering de maximale subsidie toegekend. De twee subsidieaanvragen kwamen in nauwe samenwerking met Blueyard tot stand en ontvingen een uitstekende beoordeling van de adviescommissie. Zie ook dit nieuwsbericht in de Tubantia van 26 juli 2019.

Juni 2019 – Tijdens de recente Dutch Design Week lanceerde Upgrade NL de campagne ‘Make Tech Yours’. Blueyard stond aan de wieg van Upgrade NL, de nationale coalitie die zich inzet voor het vergroten van onze vermogen om op een goede manier met technologie om te gaan. ‘Techwijsheid’ noemen we dat. Upgrade NL wil onze techwijsheid vergroten. Zie hier

We bevinden ons in een tijd van een ongekende technologische transitie. De wijze waarop wij omgaan met de kansen en bedreigingen die de nieuwe technologieën ons bieden, bepaalt onze toekomst. Onze eigen toekomst, maar ook die van anderen. De toekomst van onze samenleving.

Upgrade NL vatte het doel van de campagne samen in een position paper. En als basis van de campagne …

 

Optimisten én pessimisten zijn het erover eens: er voltrekt zich een grote technologische omwenteling. En de impact zal groot zijn. Ook in Nederland. In dat licht kreeg Blueyard van Upgrade NL de opdracht om die impact van de technologietransitie nader te onderzoeken. Download het onderzoek.

Blueyard bracht in beeld hoe met name ons onderwijs en onze arbeidsmarkt reageren – of niet reageren – op de enorme technologische transitie. En wat blijkt, in veel opzichten is Nederland een hekkensluiter: in ons land, bijvoorbeeld, kiezen vrouwen en meisjes nauwelijks voor technische opleidingen en beroepen. Substantieel minder dan in bijvoorbeeld Iran! Technische bedrijven kunnen in Nederland maar matig doorontwikkelen omdat ze onvoldoende technologisch geschoold personeel kunnen krijgen. 93 procent van de technologiebedrijven kampt met niet ingevulde vacatures. Nederlanders …

Catching Cultures Orchestra is een orkest dat muziek inzet om verschillende culturen en stijlen met elkaar te verbinden. Het brengt amateurs en professionals samen. Muzikanten uit Utrecht en omgeving spelen samen met nieuwkomers uit alle werelddelen.

Samen spelen helpt vluchtelingen het sociale isolement te doorbreken en is een steun in de rug bij het leren van de Nederlandse taal. Het musiceren brengt voor alle muzikanten inspirerende ontmoetingen met andere werelden. En voor het publiek is een optreden van Catching Cultures Orchestra een geweldige belevenis.

Blueyard staat Catching Cultures Orchestra bij in het vormgeven van de toekomstplannen en de organisatie die daar bij past.

Amsterdam, 11 juni 2019 – Minister Van Engelshoven presenteerde haar uitgangspuntennota voor nieuw cultuurbeleid. In de nota benadrukt zij de betekenissen die kunst en cultuur hebben voor ons welzijn en onze welvaart. Dat is een kenmerk van de Blueyard-werkwijze. Goed dat de Minister in haar inleiding verwijst naar ons onderzoek naar de impact van het boek.

Cultuur is ook economisch een factor van betekenis: bezoekers van een filmfestival, een museum of een voorstelling reizen erheen, drinken wat vooraf en gaan na afloop in de buurt een hapje eten. En als een boekhandel zich ergens vestigt, is dat ook goed voor andere winkels in het gebied, zo blijkt uit onderzoek van KVB Boekwerk

 

 

Blueyard onderzocht ‘de staat van de cultuur’ in Nijmegen en adviseerde de gemeente over een nieuwe visie op cultuur.

Voor het ontwikkelen van een nieuwe ‘cultuurvisie’ had Nijmegen behoefte aan een “frisse blik van buiten”. Tegelijkertijd vroeg de gemeente om concrete aanbevelingen; om”mogelijke bouwstenen voor het nieuwe cultuurbeleid”. Onze ‘frisse blik’ en onze adviezen aan de gemeente bundelden we in het rapport De Staat van Cultuur in Nijmegen.

Om tot een “beeld van de buitenstaander’ te komen, deden we niet alleen onderzoek naar de feiten en cijfers van de Nijmeegse cultuur, we gingen vooral de stad in. We bezochten culturele initiatieven in het centrum, maar zeker ook daarbuiten, tot aan de (rafel)randen van de stad. We spraken met meer dan 70 mensen. Niet alleen mensen …

Onlangs presenteerde Geert Boogaard in het Nijmeegse film- en debatcentrum LUX het Blueyard-rapport ‘De Staat van Cultuur in Nijmegen‘. In het op punten kritische rapport geeft Blueyard aan hoe (in de ogen van een buitenstaander) Nijmegen er in cultureel opzicht voorstaat.

In het bijzijn van cultuurwethouder Noël Vergunst en zo’n 250 belangstellenden lichtte Geert Boogaard het rapport toe. Hij benadrukte hoe belangrijk het is dat een overheid zich ook met cultuurbeleid richt op haar kerntaak: het genereren van welzijn en welvaart voor de burgers. “Bij cultuurbeleid gaat het om de betekenissen die kunst en cultuur voor de stad kunnen hebben. Anders gezegd: het gaat om de betekenissen van kunst en cultuur voor welzijn en welvaart van de inwoners.” 

Geert Boogaard schetste ook hoe de gemeente Nijmegen die betekenissen veel …

Op 27 maart presenteerde KVB Boekwerk drie onderzoeken over de impact van het boek. Blueyard mocht één van de drie onderzoeken uitvoeren.

Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, nam in boekhandel Donner in Rotterdam het eerste exemplaar in ontvangst.  „De rapporten komen op een goed moment”, zegt Van Engelshoven, die dit voorjaar een brief wil sturen over het cultuurstelsel. Volgens haar bevestigen de uitkomsten dat het boek een positieve impact heeft op burgerschapsvaardigheden en empathisch vermogen, maar vooral ook het belang van fysieke boekhandels in steden. „Ik hoop dat veel steden en gemeenten dat zien, en ik zal ze daar ook zeker op wijzen.”

Lees hier over het Blueyard-onderzoek

De impact van het boek is een analyse van de impact van lezen op de mens en de maatschappij. Deze analyse werd door Blueyard uitgevoerd in opdracht van KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector.

Samen met twee andere onderzoeken vormt deze analyse het antwoord op de vraag van KVB Boekwerk naar de impact van het boek. SEO economisch onderzoek deed onderzoek naar de economische impact: over de bijdrage van het maken, produceren en verkopen van boeken aan de Nederlandse economie. Lysias Advies deed onderzoek naar de maatschappelijke impact: over de bijdrage van boekwinkels aan de leefbaarheid van buurt of wijk. De analyse van de impact van lezen op de mens en de maatschappij werd uitgevoerd door Blueyard.

Hier vind je De impact van …