Zoeken

De vraag van het Mondriaanfonds was om, voorafgaand aan de beoordeling door de adviescommissie, alle aanvragen voor de regeling Kunstpodia te analyseren. De analyse…

Blueyard is sinds juli 2019 betrokken bij het realiseren van het nieuwe cultuurgebouw Amare in Den Haag. Senior-adviseur Margot Gerené adviseert en begeleidt Amare…

In opdracht van de provincie Friesland onderzocht Blueyard de gevolgen van recent genomen subsidiebesluiten voor een viertal ‘benadeelde’ musea. Vervolgens adviseerde Blueyard de provincie…

In opdracht van de Gemeente Amstelveen ontwikkelde Blueyard, samen met de betrokken instellingen, een plan voor een beter gebruik van het Stadsplein en de…

Blueyard senior Margot Gerené vervulde van september 2019 tot juni 2021 de functie van interim-zakelijk directeur bij het Frans Hals Museum. Het Haarlemse museum…

Theatercollectief Mugmetdegoudentand, in 2021 35 jaar in het vak, vroeg Blueyard om met hen naar hun organisatie- en communicatiestructuur te kijken. Dit vanuit de…

Blueyard adviseert en begeleidt de organisatie van de Meervaart in de ontwikkeling naar een nieuw theatergebouw. Wij denken – samen met de mensen van…

Joop Mulder is gestorven. Wat een verlies. We zijn intens bedroefd. Verschillende leden van Blueyard werkten nauw met hem samen. De laatste tijd vooral…

Er gaapt een kloof tussen de culturele instellingen in Amsterdam Zuidoost en hun (potentiële) financiers. Beide weten elkaar niet goed genoeg te vinden. Dat…