Zoeken

Om tot een betere cultuurbeoordeling te komen vroeg de gemeente aan Blueyard een audit te doen naar de positionering, organisatie en zakelijke kant. In overleg…
Per 2019 loopt de positie van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa af. Door uiteenlopende stedelijke en provinciale organisaties en partijen wordt nagedacht over manieren…
Acht instellingen in de Amsterdamse danswereld nemen, daartoe opgeroepen door de gemeente Amsterdam, verantwoordelijkheid voor het vinden van een oplossing voor IJ-podium – het pand…
We deden onderzoek naar de organisatie en bedrijfsvoering van Insomnio, een ensemble voor hedendaagse muziek. Het ensemble verkeerde financieel en organisatorisch in zwaar weer: wij…
Blueyard kreeg de kans om voor enkele maanden het management van Dutch Cell Dogs over te nemen. Dutch Cell Dogs brengt asielhonden binnen de muren…
Het Nationale Theater (HNT) is het grootste reizende toneelgezelschap van Nederland met meerdere eigen theaters in Den Haag; Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui, Zaal3…
De Wëreldbänd is een vijfkoppige muziektheatergroep, die begin 2017 met hun nieuwste voorstelling SLÄPSTICK een sterrenregen oogstte in de Nederlandse pers. De groep zette in…
Het Prinses Christina Concours, het grootste landelijke muziekconcours (klassiek, jazz, compositie) voor 12 tot 19-jarigen, geeft een veranderopdracht aan Blueyard-adviseur Gabriël Oostvogel, gecombineerd met een…
Voor het op te richten Wereld Erfgoed Centrum voor de Waddenzee in Lauwersoog is Blueyard gevraagd het financiële model te ontwikkelen voor het businessplan. Daarin…