Brancheorganisaties VSCD, NAPK, VVTP & VVT

Cees Debets en Mark Rutte

2020

Brancheorganisaties VSCD, NAPK, VVTP & VVT

Omgang gevolgen coronacrisis

Door de coronacrisis moeten podia hun deuren sluiten, of wordt er gespeeld met zeer beperkte – onrendabele – zaalcapaciteit. Niettemin zijn de voorstellingen contractueel vastgelegd. De eerste reflex is om voorstellingen naar voren te schuiven. Dat heeft echter als gevolg dat het volgende seizoen (waarvoor ook al voorstellingen geboekt stonden) dichtslibt. Hoe gaan we daarmee om? Henk Scholten zat in maart 2020 op persoonlijke titel in een ‘commissie van wijzen’. Die bracht advies uit over de eerste helft van het nieuwe culturele seizoen 20-21 (september t/m december 2020). Toen bleek dat de situatie langer zou duren, volgde een vervolgopdracht aan Blueyard.

Als voorzitter van een werkgroep van vertegenwoordigers uit de podiumkunsten adviseerde Blueyard de getroffen brancheorganisaties (Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties, Nederlandse Associatie voor de Podiumkunsten, Vereniging Vrije Theater Producenten en de Vereniging voor Vlakke Vloer Theaters). Onderwerpen in het advies zijn onder meer bestaande contracten, passende programmeringsvoorstellen bij beperkte capaciteit, de verdeling van de schade vanwege onverwachte lockdowns, programmeringsafspraken voor seizoen 21-22, etc.. Het advies is goedgekeurd door de organisaties, en wordt momenteel uitgevoerd.

Meer projecten

Er gaapt een kloof tussen de culturele instellingen in Amsterdam Zuidoost en hun (potentiële) financiers. Beide weten elkaar niet goed genoeg te vinden. Dat leidt ertoe dat de instellingen hun waarde, kracht en eigenheid onvoldoende verzilveren. Het Stadsdeel onderkende dat gegeven en vroeg Blueyard om ondersteuning.

Gedurende een diepgaand traject verkennen we hoe de uiteenlopende organisaties ervoor staan, begeleiden we hun – al dan niet meerjarige – aanvraagprocedures en brengen we hen in contact met de fondsen. Daartoe organiseerden we onder meer een webinar. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds verleenden hun medewerking. Met gebruikmaking van de evaluatie van dat webinar organiseren we binnenkort een tweede editie. De verwachting is dat meer fondsen en meer culturele instellingen daarbij zullen aansluiten. Daarnaast …

Voor Museum Hindeloopen ontwikkelden Mirjam Blott en Geert Boogaard een toekomstvisie. Deze toekomstvisie vormt de basis voor een ingrijpende vernieuwing van zowel het museumgebouw als de presentatie. Belangrijk element in de toekomstvisie is een actievere verbinding met het erfgoed en de cultuurhistorie van het stadje zelf. Bezoekers aan Hindeloopen beginnen straks hun kennismaking met het unieke stadje in het Museum Hindeloopen. Niet voor niets luidt nu de missie voor het nieuwe museum: “Wij openen Hindeloopen”.

Voor onze opdracht dompelden Mirjam en Geert zich onder in de cultuur en geschiedenis van het stadje in Súdwest-Fryslân. Ze spraken met vele ‘Hylpers’. En zo konden we ontdekken wat eigenlijk de grootste schat is van het museum: dat is Hindeloopen zélf! De cultuur en geschiedenis van Hindeloopen is werkelijk uniek …