De aanvragen zijn ingediend!

Ontvangstbevestiging aanvraag

De aanvragen zijn ingediend!

Het is op moment van schrijven 1 februari 2024. Vanochtend zijn directies van vele cultuurinstellingen in het hele land wakker geworden met het gevoel dat er iets dringends moet gebeuren. Om vervolgens te beseffen dat het al gedaan is. Wellicht draaien ze zich zelfs nog even om. Dat is ze gegund. De aanvragen voor het Kunstenplan 2025-2028 zijn gisteren ingediend bij het Ministerie van OCW, de rijkscultuurfondsen en de grote gemeentes. Blueyard ondersteunde een flink aantal partijen bij de ontwikkeling van het activiteitenplan en de begroting, belangrijke onderdelen van de meerjarige subsidieaanvraag.

Het zijn uiteenlopende aanvragers die Blueyards hulp inriepen: van podium tot festival, van museum tot concours, van productiehuis tot muziekensemble. Zo’n beetje alle disciplines kwamen voorbij: beeldende kunst, theater, literatuur, muziek, film, design, erfgoed. Ook onze inzet verschilde onderling sterk: sommige instellingen hebben maar een klein zetje nodig en wandelen fluitend door de waslijsten aan criteria en richtlijnen; andere beginnen vanaf nul en vragen intensieve begeleiding. Blueyards hulp bestond daarom bij de ene instelling uit een adviesgesprek of een enkele redactieslag, en bij de andere uit werksessies, nachtelijk schrijf- en cijferwerk en verhitte discussies.

Het resultaat? Een stapel strakke plannen met een strikje eromheen. Plannen die de brede betekenis die cultuur heeft voor Nederland verder versterken. Het was leuk en vaak dankbaar werk. De beoordeling is niet aan ons; we kunnen alleen zeggen dat we er samen met onze opdrachtgevers alles aan hebben gedaan. En dat die opdrachtgevers weer scherp voor ogen hebben wat ze gaan doen, en vooral: waarom.

De beschikkingen volgen eind 2024; we duimen met onze opdrachtgevers mee.

Meer Nieuwsberichten