Lisan Beune


Lisan Beune is associé bij Lysias Advies en netwerkpartner van Blueyard.

“De culturele sector staat continu onder druk en snakt naar innovatieve instrumenten voor de toekomst. Het is een bijzonder speelveld waar bedrijven en organisaties steeds verder worden uitgedaagd op het gebied van ondernemerschap en professionalisering. Ik doe onderzoek naar de waarde van cultuur, onder andere met een culturele MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse). De kennis en ervaringen die ik opdoe in de culturele sector, worden ook in andere sectoren steeds meer gewaardeerd.”

Blueyard werkt graag samen met Lisan op het terrein van impact-analyse en publieksonderzoek.

EXPERTISE / SPECIALISMEN