lezen

2016 tot heden

KVB

Impact van het boek

Blueyard maakt een impactanalyse voor het boek, met drie invalshoeken. De impact van lezen en boeken op het individu is al onderzocht. Van de beschikbare resultaten maken we een samenvattend overzicht. Voor de economische impact werken we samen met een gespecialiseerd bureau dat een econometrische analyse uitvoert. De impact op het maatschappelijk domein brengen we in kaart met behulp van een Culturele MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse). Bijvoorbeeld gericht op de bijdrage van boekenwinkels op de leefbaarheid. Blueyard trekt hierin samen op met experts en betrokkenen in de sector; begeleidt en coördineert vanuit de kennis die het heeft van impactstudies. De resultaten worden begin volgend jaar verwacht.

Meer projecten