Ministerie Economische Zaken

Food to Be. Expositie over de toekomst van ons voedsel.

2016

Ministerie Economische Zaken

Food to Be

Blueyard ontwikkelde het creatieve concept voor een expositie over de toekomst van ons voedsel: Food to Be. De expositie vond plaats in het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Naast het algemene publiek, bezochten ook 28 ministers van landbouw Food to Be. Ze zagen hoe Nederland wereldleider is op het gebied van food innovation.

Blueyard werkte in dit project nauw samen met partners Food Kabinet, 24Innovation, De Projectstudio en de ontwerpers van Koehorst & In het Veld. Opdrachtgever was het Ministerie van Economische Zaken en Landbouw. Blueyard ontwikkelde en bewaakte het creatieve concept: het verhaal, de wijze van presenteren, en ook de titel kwam van Blueyard. Dat werd dus Food to Be.

LEDEN | EXPERTISE

Meer projecten

Er gaapt een kloof tussen de culturele instellingen in Amsterdam Zuidoost en hun (potentiële) financiers. Beide weten elkaar niet goed genoeg te vinden. Dat leidt ertoe dat de instellingen hun waarde, kracht en eigenheid onvoldoende verzilveren. Het Stadsdeel onderkende dat gegeven en vroeg Blueyard om ondersteuning.

Gedurende een diepgaand traject verkennen we hoe de uiteenlopende organisaties ervoor staan, begeleiden we hun – al dan niet meerjarige – aanvraagprocedures en brengen we hen in contact met de fondsen. Daartoe organiseerden we onder meer een webinar. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds voor Cultuurparticipatie en VSBfonds verleenden hun medewerking. Met gebruikmaking van de evaluatie van dat webinar organiseren we binnenkort een tweede editie. De verwachting is dat meer fondsen en meer culturele instellingen daarbij zullen aansluiten. Daarnaast …

Voor Museum Hindeloopen ontwikkelden Mirjam Blott en Geert Boogaard een toekomstvisie. Deze toekomstvisie vormt de basis voor een ingrijpende vernieuwing van zowel het museumgebouw als de presentatie. Belangrijk element in de toekomstvisie is een actievere verbinding met het erfgoed en de cultuurhistorie van het stadje zelf. Bezoekers aan Hindeloopen beginnen straks hun kennismaking met het unieke stadje in het Museum Hindeloopen. Niet voor niets luidt nu de missie voor het nieuwe museum: “Wij openen Hindeloopen”.

Voor onze opdracht dompelden Mirjam en Geert zich onder in de cultuur en geschiedenis van het stadje in Súdwest-Fryslân. Ze spraken met vele ‘Hylpers’. En zo konden we ontdekken wat eigenlijk de grootste schat is van het museum: dat is Hindeloopen zélf! De cultuur en geschiedenis van Hindeloopen is werkelijk uniek …