KVB Boekwerk

Diversiteit in het boekenvak?

Najaar 2021

KVB Boekwerk

Diversiteit in de boekenmarkt?

KVB Boekwerk wil een onderzoek uitvoeren naar een aantal elementen van diversiteit in de Nederlandse boekenmarkt. Blueyard voert dit uit in overleg met de partners van KVB Boekwerk – GAU (branchevereniging voor uitgevers), de Koninklijke Boekverkopersbond, Stichting CPNB en Stichting Lezen. Deze partijen hebben aangegeven dat er behoefte is aan een nulmeting, gezien de huidige aandacht voor diversiteit en inclusie in de cultuursector en daarbuiten.

Het wordt een beschrijvend onderzoek naar diversiteit in de Nederlandse boekenmarkt en de keten. In welke mate wordt er actief aan diversiteit gewerkt en hoe staat het er nu voor? De beoogde resultaten van het onderzoek zijn een situatieschets, ontwikkel punten en uitgesproken ambities in het veld. Het onderzoek wordt voor het eind van 2021 afgerond.

LEDEN | EXPERTISE

Meer projecten