Zoeken

De gemeente Leiden vroeg Blueyard een analyse en herziening van het bestaande subsidiebestel voor cultuur uit te voeren. Het doel was om een transparant,…

Het Museumregister Nederland (MRN) verricht de registratie van musea in Nederland. Zij toetst of een museum voldoet aan de zogenaamde Museumnorm,…

Het Cultureel Innovatiefonds Provincie Utrecht (CIPU) is een samenwerking tussen zeven publiek-private fondsen en overheden in de provincie Utrecht. Het fonds…

De HR-voucher helpt culturele en creatieve instellingen bij de professionalisering van het organisatie- en HR-beleid. Organisaties kunnen heel laagdrempelig een aanvraag…

De gemeente Utrecht wilde een algemene beschouwing laten opstellen over de stand van zaken in de Utrechtse culturele sector. Deze verkenning vervangt de eerdere…